Møt instasauen Dumbo

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Sauen Dumbo frå Suldal har eigen instagramprofil.
Sauen Dumbo frå Suldal har eigen instagramprofil. Bonde Ida Nerheim kallar Dumbo for dverg. På biletet til høgre står Dumbo ved sida av sine jamaldringar.

Dei færraste sauer har eigen instagramkonto. Det har Dumbo. Her får ho hjelp av matmor og bonde Ida Nerheim til å fortelja om livet som sau.

3. mai i fjor vart det fødd eit litt annleis lam på garden Nerheim i Suldal. Lammet var lite av vekst og fekk raskt namnet Mini.

- Då tida kom for å reisa til heia var ho halve storleiken til broren. Me tok ho difor frå mor og valde å ha ho heime saman med kopplamma, fortel bonde Ida Nerheim.

Frå Mini til Dumbo

Men Mini vaks aldri skikkeleg og forblei mykje mindre enn dei andre kopplamma. Gamlemor på garden la merke til dette lammet med nokre alt for store øyrer, så då vart Mini døypt om til Dumbo.

Dumbo var framleis alt for liten då dei andre kopplamma vart sende til slakt.

- Og sidan ho var ein ganske søt dverg, valde me å behalda ho som maskot, fortel Ida.

Ho kan elles fortelja at Dumbo er ekstremt kosen og går saman med dei andre livlamma, som er om lag dobbelt så store som ho sjølv.  

På Instagram

Nå har altså Dumbo fått sin eigen instagramprofil @sauendumbo.

- Me tenkte det kunne vera festleg med ein eigen profil og fortelja ting frå ein sau sitt perspektiv, seier Ida med eit smil.

Dumbo har i skrivande stund 37 følgjarar.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere