Me jaktar på gode kvardagsglimt

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Nysgjerrige kyr.
Nysgjerrige kalvar helsar på fotografen.

Har du eit godt kvardagsbilete frå landbruket? Del det med oss, så kan me dela det med fleire!

Rogaland bondelag arbeider for å gjera landbruket i fylket meir synleg.

Landbruket er ei stor og viktig næring i matfylke nummer ein. Dette vil me synleggjera, men då treng me di hjelp! Har du gode bilete som viser kvardagen på garden, merk det med #rogalandsbonden på Instagram. Kvar dag vel me ut bilete som me repostar slik at endå fleire kan få eit innblikk i landbrukskvardagen.

Deler du bilete på facebook, tagg oss i innlegget, så kan me vera med på å dela vidare. Slik kan me nå ut til mange fleire.

Det kan vera bilete av både stort og smått, folk og fe, landskap og utstyr. Rett og slett alt som høyrer kvardagen til.

Du kan også senda små kvardagsglimt eller gode historiar til oss på rogaland@bondelaget.no eller på messenger. Kanskje kjenner du ein bonde me burde ha skrive litt om? Kanskje har du ei god historie frå landbruket? 

Rogalandsbonden kjem i mange variantar og me vil gjerne visa det mangfaldet på våre digitale arenaer.

Liker du best å drøsa, er det bare å ta ein telefon.

Håper me høyrer frå deg!

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere