Marit på besøksrunde

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Frå venstre: Geir Skadberg (landbruksdirektør), Harald Thune (assisterande fylkesmann), Marit Epletveit (leiar i Rogaland bondelag) og Magnhild Meltveit Kleppa (fylkesmann).
Frå venstre: Geir Skadberg (landbruksdirektør), Harald Thune (assisterande fylkesmann), Marit Epletveit (leiar i Rogaland bondelag) og Magnhild Meltveit Kleppa (fylkesmann).

Tysdag var fylkesleiar Marit Epletveit på besøk hjå Fylkesmannen i Rogaland.

Som leiar i Rogaland bondelag er det viktig å ha god kontakt med Fylkesmannen i Rogaland.

Tysdag 4. april var nyvald leiar Marit Epletveit i møte med assisterande fylkesmann Harald Thune og landbruksdirektør Geir Skadberg for å få ei orientering om fylkesmannen sitt arbeid.

I møtet vart det informert om ulike ansvarsområde fylkesmannen har innan landbruk. Fylkesmannen trekte også fram kor viktig det er at bondelaget kjem tidleg inn i prosessar som til dømes revidering av kommuneplanar, blant anna med tanke på jordvern.

Det vart også tid til å helsa på fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa.

Mandag denne veka hadde også det nye styret i Rogaland bondelag sitt fyrste møte. På agendaen stod blant anna konstituering av nytt styre, evaluering av årsmøtet og aktuelle aktivitetar fram mot valet i haust.

 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Våre samarbeidspartnere