Marit Epletveit er ny leiar i Rogaland bondelag

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Gjesdalbonde Marit Epletveit (39) er ny leiar i Rogaland bondelag.
Gjesdalbonde Marit Epletveit (39) er ny leiar i Rogaland bondelag.

Årsmøtet i Rogaland bondelag valde laurdag Marit Epletveit frå Gjesdal bondelag til ny leiar.

- Å bli spurt om å bli leiar var ein spanande og uventa utfordring, seier ho.

Marit Epletveit er 39 år og driv gard på Gjesdal med mjølk og maskinstasjon. Ho har i tre og eit halvt år vore leiar av Gjesdal bondelag.

Epletveit er oppteken av å både byggja og styrka organisasjonen og auka kunnskapen blant vanlege folk.

- Og det er ein evig jobb, legg ho til.

Den nye leiaren er imponert over kor raus rogalandsbonden er.

- Rogalandsbonden deler villig av sin kunnskap og tek gjerne ein kaffikopp med naboen for å diskutera gjødselmengde, slåttetidspunkt og andre ting som står på, seier Epletveit og legg til at ho også er imponert over engasjementet for jordbruk i heile landet.

- Men dette må ikkje gå på bekostning av rogalandsbonden. Me skal heia på dei som vil noko og dei som gjer noko. Me skal snakka opp og fram dyktige bønder og visa alle at den maten me produserer er av ypperste kvalitet, seier 39-åringen.

Marit Epletveit har det siste året hatt ein halv stilling som rekneskapsførar i Klepp rekneskapslag. Ho har permisjon frå denne stillinga når ho nå trer inn i leiarvervet i Rogaland bondelag.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Våre samarbeidspartnere