Ledermøte for Rogaland og Nord Trøndelag Bondelag er igang på Sola Strand Hotell

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Fra fredagens program kan en nevne innlegg fra fylkeslederne i Rogaland og Nord- Trøndelag, samt tanker rundt hvilke endringer som kan ventes fra ny regjering v/Arnstein Røyneberg. Anne Thorine Lundstein fra næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag vil ta for seg hvordan lokallagene kan jobbe for politisk gjennomslag. Lokallagslederne Arne Berge fra Time Bondelag og Ole Martin Veske fra Nesset Landbrukslag fortalte om sitt arbeid som lokallagsledere. Avslutningsvis tar psykolog Håkon Føistad for seg bondens psykiske helse.

 

På lørdagen var det besøk fra Frelsesarmeen som stillte spørsmål om forsterhjem er noe for bonden. Nils T Bjørke hadde innlegg om landbrukspolitikk og politisk arbeid fremover. Siri Meling fra Høyre og Hallvard Ween fra NHO hadde også innlegg om fremtidens matproduksjon.

 

Fylkesleder i Nord- Trøndelag Bondelag Asbjørn Helland fra venstre, ordstyrer fra Rogaland Bondelag Per Inge Egeland i midten og Trond Hodne fra Nord- Trøndelag til høyre.

Underholdning med søstrene Muslandsvåg

 

 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Våre samarbeidspartnere