Ledermøte 2014

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Ledermøte 2014 er i gang på Scandic Stavanger City Hotell i Stavanger. 58 lokallagsledere og gjester har møtt opp og politisk arbeid dag står på agendaen dag 1. Per Skorge fra Norges Bondelag har holdt sitt innlegg om Bondelagets politiske arbeid i medvind og motvind og det åpner for debatt etter innlegget.

 

 

Stortingrepresentantene Tina Bru fra høyre og Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet holdt sine innlegg med tema "Hvem skal produsere maten vår og hvordan". I debatten ble de utfordret på beitetilskudd og verdien av bruk av beite, tollvern, og jordvern. Distriktspolitikken ble lagt frem og lokallagsledere la frem sine utfordringer i sitt distrikt og poengterte viktigheten av at det produseres mat også utenfor Jæren. Det ble også lagt frem de ringvirkningene som vil komme med den distriktspolitikken som blir ført. Det har vært en betydelig effektivisering i landbruket. Pelsdyrnæringen ble løftet frem som en positiv næring og dyrevelferden og lav bruk av antibiotika er noe som det er viktig å verne om.

Astrid Solberg hadde sitt innlegg om rfekruttering av tillitsvalgte til lokallag, fylkeslag og andre organisasjoner i landbruket. Dagen ble avsluttet med et gruppearbeid om tema.

Dag 2 ble startet med nytt fra Norges Bondelag med prioriterte saker. Her ble medlemsverving tatt opp samt at lokallagslederne ble bedt om å komme med innspill til eventuelle aksjonsformer. Vervevalget i Rogaland Bondelag hadde også et innlegg om hvordan de jobber.

Regionsdirektør Hallgeir Herikstad i Mattilsynet fortalte om dyrevelferd og medisinbruk. Det ble blandt annet tatt opp konsekvenser for strukturendring og overgang til større bruk. Dyrevernsnemdenes roller og arbeidsmåte i mattilsynet ble det også gitt en orientering om.

Kjersti Flesjå fra LHMS orienterte om planer og kurs fremover. Torbjørn Bø fra Gjensidige viste til prosjektet som er i gang med brannvarslingsanlegg i sitt innlegg om aktuelle saker i Gjensidige.

Trener for landslaget for håndballdamene Thorir Hergeirsson hadde avsluttningsvis sitt innlegg "du spiller på det laget du fortjener" hvor det blandt annet ble tatt for seg viktige verdier i lagspill.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere