Lars Peder Brekks besøk i Rogaland 30. januar

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Det var gårdsbesøk hos Hege og Kjetil Nilsen på Randaberg. De driver i dag gård på Bø ,med melke - og griseproduksjon. De har nylig startet bygging av nytt fjøs for melkeproduksjon. Tema ved besøket var investering i landbruket for unge bønder. Videre bar turen til gartner Helge Todnem som er lokallagsleder i Randaberg Bondelag. Det ble gitt en omvisning på pakkeriet og diskutert aktuelt omkring landbruksmeldinga. Inviterte var styret i Rogaland Bondelag, gartnere, bønder og veksthusprodusenter.

Videre ble det holdt jordvernsmøte i Sandnes. Blandt innleggene i programmet kan en nevne fylkesnestleder Jarle Bø sitt innlegg om jordvern i Rogaland, Martin Håland fra Sandnes Senterparti orienterte om Sandnes Øst og Bjarne Undheim fra Time Senterparti holdt et innlegg om bybåndet sør. Tore Folkvord orienterte om Skas- Heigre kanalen. Statsrådet hadde avsluttningsvis et innlegg.

Det ble avholdt et miniseminar om aktuelle landbrukspolitiske tema ved Kviamarka i Hå kommune. Haer var det velkomst ved ordfører Mons Skrettingland og det ble gitt en presentasjon av Tine sitt nye meieri ved direktør Torbjørn Gjerde og Torbjørn Kvia. Videre ble det gitt en presentasjon av alle bedriftene i Kviamarka og Fjordkjøkken. Ordfører Mons Skrettingland tok for seg utfordringene for landbruket på Jæren og forventninger til regjerina. Møtet ble avsluttet med en kort oppsummering og synspunkt fra landbruks - og matminister Lars Peder Brekk.

Statsråd deltok senere på et møte om Svarthalespove.

Dagen ble avsluttet med åpent møte i Varhaug idrettshall. Møtet ble arrangert av Hå kommune, Bondelaga i Hå og SR- bank. Om lag 310 personer møtte opp til møtet og det ble holdt innlegg fra Hadle Nevøy, landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Rogaland og Bondelagsleder Nils T. Bjørke. Møtet ble et forum for gode debatter knyttet til landbruksmeldinga og jordbruksoppgjøret.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere