Lars Peder Brekks besøk i Rogaland 30. januar

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Det var gårdsbesøk hos Hege og Kjetil Nilsen på Randaberg. De driver i dag gård på Bø ,med melke - og griseproduksjon. De har nylig startet bygging av nytt fjøs for melkeproduksjon. Tema ved besøket var investering i landbruket for unge bønder. Videre bar turen til gartner Helge Todnem som er lokallagsleder i Randaberg Bondelag. Det ble gitt en omvisning på pakkeriet og diskutert aktuelt omkring landbruksmeldinga. Inviterte var styret i Rogaland Bondelag, gartnere, bønder og veksthusprodusenter.

Videre ble det holdt jordvernsmøte i Sandnes. Blandt innleggene i programmet kan en nevne fylkesnestleder Jarle Bø sitt innlegg om jordvern i Rogaland, Martin Håland fra Sandnes Senterparti orienterte om Sandnes Øst og Bjarne Undheim fra Time Senterparti holdt et innlegg om bybåndet sør. Tore Folkvord orienterte om Skas- Heigre kanalen. Statsrådet hadde avsluttningsvis et innlegg.

Det ble avholdt et miniseminar om aktuelle landbrukspolitiske tema ved Kviamarka i Hå kommune. Haer var det velkomst ved ordfører Mons Skrettingland og det ble gitt en presentasjon av Tine sitt nye meieri ved direktør Torbjørn Gjerde og Torbjørn Kvia. Videre ble det gitt en presentasjon av alle bedriftene i Kviamarka og Fjordkjøkken. Ordfører Mons Skrettingland tok for seg utfordringene for landbruket på Jæren og forventninger til regjerina. Møtet ble avsluttet med en kort oppsummering og synspunkt fra landbruks - og matminister Lars Peder Brekk.

Statsråd deltok senere på et møte om Svarthalespove.

Dagen ble avsluttet med åpent møte i Varhaug idrettshall. Møtet ble arrangert av Hå kommune, Bondelaga i Hå og SR- bank. Om lag 310 personer møtte opp til møtet og det ble holdt innlegg fra Hadle Nevøy, landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Rogaland og Bondelagsleder Nils T. Bjørke. Møtet ble et forum for gode debatter knyttet til landbruksmeldinga og jordbruksoppgjøret.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere