Lars Magne Skeie fra Karmøy fikk tildelt Ard-prisen for årets landbruker under Landbrukskonferansen 2012 i Haugesund.

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Kriteriene for å få prisen går ut på god økonomi i driften, og at vinneren er nyskapende, framtidsrettet og ambassadør for næringen. Vinneren bør har bidratt til optimisme og rekruttering i landbruksnæringen. Det siste punket på kriterielisten var fokus på HMS-arbeid i landbruksnæringen, noe Thorheim også vektla under sin utdelingstale.

 Skeie er en faglig dyktig person, som er engasjert i sitt lokalmiljø både i og utenfor næringen, sa varaordfører i Karmøy kommune, Helge Thorheim, i sin begrunnelse for at Skeie ble valgt til årets landbruker.

– Han har en god drift med et moderne og funksjonelt driftsapparat, og han har vært med på å tilrettelegge for neste generasjon. Skeie har lang fartstid og har erfart svingningene i næringen gjennom tiden. Han har også vist samfunnsengasjement gjennom en rekke verv og funksjoner både politisk, i bondelag og selskap som Tine, Felleskjøpet og Nortura. Juryen besto Helge Thorheim og tre medlemmer fra Karmøy Bondelag: Nils Magne Jakobsen, Roy Helge Osnes og Grete Iren Sandvik Qvale.

Kilde: Haugesund avis.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere