Landbruksmøte på Varhaug

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Tirdag 27.01.14 ble årets landbruksmøte avholdt på Varhaug.

Tirdag 27.01.14 ble årets landbruksmøte avholdt på Varhaug. Blant talerne var landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP), Stortingsrepresentant og nestleder i Næringskomiteen Gunnar Gundersen (H), styreleder i Nortura Sveinung Svebestad og regiondirektør i NHO Rogaland, Halvard Ween.

Landbruksministeren taler

Listhaug og Gundersen la fram regjeringspartienes syn på hvordan jordbrukspolitikken har feilet, og at disse ønsker å endre jordbrukspolitikken. Hvordan politikken feilet ble illustrert med manglende dekning av varer, da i hovedsak på kjøtt. Nedbygging av matjord var og et tema. Svebestad forsvarte den gjeldende politikken på grunnlag av jordbrukets vekst i produktivitet, som har vært på 6 % de siste åra, men sa seg enig i at jordbruket har hatt utfordringer de siste par årene. Uenighetene mellom innleggerne var om hvordan man skal utvikle jordbruket fremover, hvilke helhetlige mål man skal ha og hvilke politiske virkemidler som skal ligge til grunn.  

 

Etter innleggene fikk forsamlingen muligheter til å stille spørsmål til forsamlingen, hvor flere engasjerte oppmøtte benyttet muligheten til å stille landbruksministeren spørsmål, og la henne høre deres synspunkter.  

de oppmøtte

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere