Landbrukskonferansen "Jakten på den grøne diamant" -

Publisert 19.03.2018
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, KS, Rogaland Bondelag, Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland, LO og NHO arrangerte landbrukskonferanse 19. mars.

Konferansen løftet frem viktigheten av norsk mat og lokalmat, omdømmebygging og det å kommunisere ut hvor maten kommer fra og gi forbrukeren et forhold til dette. Marte Gerhardsen fra tankesmien Agenda viste til at vi er i en særstilling i Norge, hvor folk har tillit til hverandre og forstår viktigheten av både by og land.

Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører i Rogaland viste til innovasjon og nytenkning innen bioøkonomi. Bonde Kirsten Helgøy viste til muligheter innen fruktdyrking og psykolog Andreas Våge løftet frem viktigheten av kompetanse og møtepunkter for bønder for å nevne noen av innleggene.

Vinner av landbrukets hederspris ble Lars Bog for sin innsats for bygda. Han er fruktbonde i Ryfylke og har blant annet vært med å lage et nytt konsept for driftsbygninger som er kostnadsbesparende. 

 

Frå venstre: Bente Gro Slettebø, Ole Martin Eikeland, Marit Epletveit

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere