Landbrukskonferansen 2013

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og KS Rogaland inviterer til Landbrukskonferansen 2013. Konferansen blir arrangert på Quality Hotel Residence i Sandnes 5.-6. mars. Tirsdag 5. mars er det landbrukspolitisk konferanse og onsdag 6. mars er det fagsamling for landbruksforvaltninga.

Konferansen går over to dagar. Første dagen er retta mot politiske tema. Blandt andre kommer stortingsrepresentant Eirin Sund for å snakke om hvordan Ap vil ta vare på Rogaland som matfylke. Ordfører i Gjesdal og listetopp til stortingsvalget, Olaug Bollestad, skal snakke om KrF som premissgiver for landbruket ved en eventuell ny regjering. Fylkesordfører Janne Johnsen skal si noe om hvordan vi kan ta vare på jordbruksareala på Jæren for framtidig matproduksjon.

Mer informasjon om konferansen, program og påmelding finner du her.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere