Landbruksdirektoratet kjem ikkje til Rogaland

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Landbruksdirektoratet flyttar 30 årsverk til Steinkjer.
Både politikarar, Rogaland bondelag og næringslivet arbeidde med å få Landbruksdirektoratet til Rogaland. Slik vart det ikkje.

30 årsverk i Landbruksdirektoratet blir flytta til Steinkjer i Nord-Trøndelag.

Regjeringa har bestemt at 30 årsverk skal flyttast frå Landbruksdirektoratet i Oslo til Steinkjer innan oktober 2020.

– Regjeringa ynskjer å skape ei meir balansert lokalisering av statlege arbeidsplassar og å vera med på å byggje opp gode kompetansemiljø også utanfor dei største byane. Dette er distriktspolitiske omsyn som regjeringa har valt å leggje stor vekt på når vi no har bestemt at 30 årsverk i Landbruksdirektoratet skal flyttast frå Oslo til Steinkjer. Saman med styrkinga av Steinkjer som administrasjonssentrum i Trøndelag meiner eg dette vil bidra til å utvikle Steinkjer som by og arbeidsmarknad, seier statsråd Jon Georg Dale i ei pressemelding på direktoratet sine eigne nettsider.

På grunnlag av vedtaket frå regjeringa har Landbruks- og matdepartementet bestemt at dei 30 årsverka som skal flyttast skal hentast frå fagområda administrasjon, skogbruk, erstatning og arealbruk.

Det har vore eit stort engasjement for å få Landbruksdirektoratet til Rogaland. Slik blir det altså ikkje.

 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Våre samarbeidspartnere