Landbruksdebatt med komle på Bryne

Publisert 30.05.2017
  • Tips en venn om denne siden

Landbruksdebatt i Bryne mølle, fredag 26. mai.
Landbruksdebatt i Bryne mølle, fredag 26. mai.

Fredag 26. mai var det duka for jærdagsdebatt og komle på Bryne. Temaet i år var landbruket på Jæren.

Av Kjell Andreas Heskestad

Debattleiar var redaktør i Jærbladet Hilde Garlid. Det store trekkplasteret var mat- og landbruksminister Jon Georg Dale, som dessverre hadde meldt forfall grunna jordbruksoppgjeret. Statssekretær Terje Halleland møtte i staden.

 

- Det går bra med landbruket

Halleland innleia med å fortalja at det går bra i landbruket på trass av at det er hans parti som styrer politikken. Han la vekt på optimisme ogt investeringslyst på Jæren og at det er politikarane som har lagt til rette for dette.

Iselin Nybø frå Venstre kunne fortelja at det var dei som hadde "styrt" landbrukspolitikken til dei blå/blå slik at den vart bra.

Geir Pollestad var uienig med dei to andre og meinte at den blå politikken har opna for meir import av mat slik at den norske bonden ville tapa både markedsandelar og pengar.

 

- Me tek jordvern på alvor

I neste del av debatten kom fleire lokale politikarar på podiet.

Varaordførar i Hå Mons Skrettingland (H), var nøgd med ministeren, men ville ha ein meir moderat landbrukspolitikk enn det Frp står for.

Jonas Skrettingland (KrF), ordførar i Hå, var skeptisk til utviklinga av større bruk. Han ønska seg familiebruket og ikkje ei røys med tilsette på bruka. Han poengterte at Hå kommune tek jordvern på alvor. Kommunen er nominert til fylkesmannen sin jordvernpris.

Time-politikar Lars Enevoldsen (Ap) var opptatt av jordvern. Han ønska seg ein meir styring på det å verna jorda.

Solfrid Leirbrekk SV var opptatt av den auka forskjellen blant bønder og folk flest. Ho vil styrka små og mellomstore bruk.

Det vart dessverre ikkje opna for spørsmål frå tilhøyrarane. I staden vart møtet avslutta med servering av gode komler.

Rundt 50 tilhøyrarar var på plass i Bryne mølle for å få med seg debatten.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere