Landbruksdag med statssekretær Terje Halleland

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

utsikt fra sandeid

Fredag 27. januar arrangerte representanter fra Rogaland Bondelag og lokallaga i Vindafjord møte mellom statsekretær Terje Halleland og bønder og næringsmiddelindustri i Vindafjord.

Vi startet dagen med et besøk på Haugen Gard, hos styremedlem i Rogaland Bondelag Jan Idar Haugen. Tema for diskusjon var landbruksmeldinga, gjødselvareforskrift og beitetilskudd.

Så dro vi til Vikebygd, hvor det er fire nye melkefjøs under bygging og planlegging. Tema her var investeringsmidler, melkekvoter, arealtilgang og produktivitet.

På Ølen besøkte vi Fatland, hvor også Nortura deltok på møtet. Tema var markedsregulering og markedssituasjonen.

Vi avsluttet turen med synfaring av beite hos Johannes Vestbø i Sandeid. På beitene hans kunne vi tydelig se forskjell på innmark, utmark og kulturbeite, og det ble en god illustrasjon for konsekvensene av omleggingen av beitetilskudd i jordbruksmeldinga. 

 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere