Landbruksdag i Vindafjord

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Fredag 14. februar hadde me besøk av stortingsrepresentantane Helge Thorheim (frp) og Arve Kambe (H). Dagen starta med frokostmøte på fjosloftet hjå Kari og Jan Idar Haugen i Skjold. Rogaland bondelag og Vindafjord høgre var arrangør saman med Tveit rekneskap, Vindafjordbonden og samstyret for bondelaga i Vindafjord. Landbruk i heile landet og lønnsomhet i produksjonen var sentrale tema.

På progammet stod og gardsbesøk hjå Severing Fatland i Vats som driv med melkekyr, sau og gris og hjå Johannes og Marianne Vestbø i Sandeid som driv med melk, sau, gris og verpehøns. Det vart og ein prat med ein av eigarane i transportbedrifta Hustveit og Skeie. Bedrifta har 30 vogntog og 40 tilsette, som kun transporterer landbruksprodukt. Dagen vart avslutta hjå Fatland Ølen. Konsernsjef i Fatland og styreleiar i KLF, Leiv Malvin Knutsen sa at eit aktivt importvern, ei velfungerande markedsordning og gode rammebetingelsar i primærleddet vil vera heilt avgjerande for framtida til foredlingsindustrien.

Både bønder og stortingspolitikerar var nøgd med dagen:)

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Våre samarbeidspartnere