Landbruket opplever nå en positiv trend, hevder landbruksminister Sylvi Listhaug

Av Wenche Pollestad,
  • Tips en venn om denne siden

I følge Sylvi Listhaug opplever landbruket nå en positiv trend, hun mener utviklingen har gjort skremslene hun ble møtt med til skamme. For enkelt, mener Bondelaget

Landbruksminister Sylvi Listhaug tegnet et positivt bilde av utviklingen i næringen da hun  møtte 500-600 bønder på stormøtet om landbruk på Varhaug.

Hun trakk  fram  positive tegn for næringen: Både jordbruksareal og investeringslyst øker, flere vil utvide melkekvoten og flere vil bygge nye sauefjøs, hevdet ministeren.

- Dette er snakk om langsiktige trender. Bøndene beslutter ikke å investere over natten, innvendte lederen i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes, som la stor vekt på at regjeringen måtte sikre tollvernet for landbruket i de forhandlingene med EU som nå skal skje.

Les meir Aftenbladet

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere