- Landbruket må meir fram i den offentlege samtalen

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Harald Birkevold, kommentator i Stavanger Aftenblad.
Harald Birkevold, kommentator i Stavanger Aftenblad.

Kommentator i Stavanger Aftenbladet, Harald Birkevold, meiner at både den enkelte bonden og landbruksorganisasjonane kan gjera ein betre jobb i å forklara og formidla kva ein held på.

Fredag 10 november var Birkevold invitert til å prøva å spå kva regjeringa vil gjera med landbruket i neste periode.

- Høgre og Frp opplever at dei har fått eit mandat til å vidareføra det dei har begynt på.Høgre er eit radikalt parti. Dei vil gjennomføra djuptgåande og omfattande reformar, sa Birkevold og viste til strukturreformen i kommune og fylke, men også til at det er ønske om strukturreformar i landbruket.

- Eg trur nok også at det vil bli eit kontinuerleg press på blant anna importvernet, spår Birkevold.

 

- Bonden må vera meir synleg i den offentlege samtalen

BIrkevold brukte også taletida si på å koma med ei oppfordring til både bønder og landbruksorganisasjonane.

- Bøndene har ein del å gå på når det gjeld å delta i den daglege samtalen i Norge, meinte Birkevold og sette det på spissen med å hevda at landbruket er på agendaen tre gonger i året.

- Det er landbruksoppgjeret, når det er for mykje eller for lite pinnekjøtt til jul og viss det kjem ein ulv springande. Elles er det nokså stilt, meinte Birkevold og fekk folk i salen til å trekkja på smilebandet.

- Ein kan undrast over at ikkje landbruket får meir merksemd i media med så mange sysselsette i næringa, den verdiskapinga næringa står for og at det faktisk er maten vår som blir produsert, heldt Birkevold fram.

 

Den gode historien

Han meiner det er avgjerande at bonden blir meir synleg.

- Folk kan fort få inntrykket av at bonden bare er misnøgd, og det er ikkje sant, seier Birkevold og oppfordrar bonden til å få fram dei gode historiene frå landbruket og ta ein større del i samfunnsdebatten.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere