- Landbruket går krevjande tider i møte.

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Marit Epletveit, leiar i Rogaland bondelag
Marit Epletveit, leiar i Rogaland bondelag, tykkjer dette er tragisk for dei mange pelsdyroppdrettarane som nå vil få fjerna heile næringsgrunnlaget sitt.

Leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit, er svært skuffa over at regjeringa ønskjer ei styrt avvikling av pelsdyrnæringa.

Regjeringsplattforma byr på mange omkampar på saker som vart behandla i Stortinget førre periode, som konsesjonslov, pelsdyr og opplysningskontor.

Leiar i Rogaland bondelag er skuffa og meiner landbruket går krevjande tider i møte.

- Eg er svært skuffa over at regjeringa vil gå for ei styrt avvikling av pelsdyrnæringa, bare eitt år etter at Stortinget vedtok ei berekraftig utvikling av næringa, seier Epletveit.

Ho tykkjer dette er tragisk for dei mange pelsdyroppdrettarane som nå vil få fjerna heile næringsgrunnlaget sitt.

- Det er ikkje den langsiktigheita me forventar, seier ho.

Rogaland har rundt 80 pelsdyroppdrettarar og er det fylket i landet som har størst oppdrett av mink.

I regjeringsplattformen blir det også varsla ei liberalisering av konsesjonslova.

- I tillegg til denne liberaliseringa, vil regjeringa utreda konsekvensen av å avvikla Odelslova og grunnlovsvernet av odelsretten. Det er grunn til å tru at det vil bli fleire kampar framover for å oppretthalda eit landbruk i heile landet, seier Epletveit.

 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere