Kva for ein bonde er du?

Publisert 24.03.2015
  • Tips en venn om denne siden

Bybonde, Framtidsbonde, Bondevenn, Bondespira, Skapbonde eller rett og slett Bonde? Bondelaget sin kampanje i år går ut på å finna sin indre bonde. Er du ikkje sikker, vil eit spørjeskjema hjelpa deg på rett veg.

FLokallagsleiar i Fusa Bondelag, Lars Inge Vik, presenterer quizen under middagen.ørre veke arrangerte Bjørnefjorden Landbrukskontor inspirasjonsmøte for Landbruk i Bjørnefjordsregionen. Under middagen fekk dei vel 30 middagsgjestene sjansen til å finna ut av kva for bondetype dei er. Fusa Bondelag stilte med bonde-quiz, og alle fekk kvar sin Bondebutton med seg heim.

Møtet føregjekk på Skjelbreid-Poiree sine flotte lokale og omgjevnader. Bondelaget må gje full honnør til initiativtakar. Me syntest det er flott at ein med dette prøver å setja fokus på arbeidsplassar i landbruket,
og inspirera nye til å satsa på jorda og tunet som leveveg.

Nesten alle meiner at matproduksjon og landbruk er viktig i Noreg. Med denne kampanjen vil me i bondelaget setja fokus på akkurat dette. Møter du på oss i nærområdet, får du sjansen til å visa at du støtter oss. Buttons til alle (så langt behaldninga rekk).

(Bjørnefjorden Landbrukskontor dekker kommunane Fusa, Samnanger, Tysnes og Os.)

Tekst og bilete ved Fusa Bondelag

Leiar i Fusa Sp, Haldor Tuft og ordførar i Fusa, Hans S. Vindenes, tok quizen

Karsten Valland og Ole Andreas Smette frå Innovasjon Norge

Ordførar i Samnanger, Marit Aksnes Aase

Middagsgjestene fann sin indre bonde

 

Utlodning på årsmøtet 2018

Engasjerte utsendingar på årsmøtet

Det var mange som nytta høvet til å leggje fram saker dei brenn for, eller kommentere andre sitt innlegg. Årsmøtet er ein viktig arena for diskusjon i fylkeslaget.

Nytt styre i Hordaland Bondelag

Det er tre nye fjes i styret etter årsmøtet i dag; Anne Holter Vae frå Etne Bondelag, Inga Winjum Rørlien frå Granvin Bondelag og Olav Myhr frå Eikanger Bondelag.

Marianne Nordhus

Ta vare på dei tillitsvalde

Me skal behandle kvarandre med respekt, me skal spele kvarandre gode og heller lære av kvarandre enn å snakke kvarandre ned, sa Marianne Nordhus på årsmøtet.

Ørjan Sælensminde, Rasmus Haugen Sandvik, Erik Joner og Kjetil Mehl. Synnøve Kvamme er møteleiar

Må matjorda ofrast for byutviklinga?

Kjetil Mehl deltok i eit debattmøte arrangert av Hordaland Naturvernforbund i går. Bakgrunnen for møtet var omdisponering av matjord, mellom anna i Ytrebygda i Bergen.

Nye lokale

Hordaland Bondelag har flytta til Kokstadflaten 36.

Regionmøte på Bordalen i 2014

Organisasjonskurs

Bondelaget har bestemt at vi skal satse på meir opplæring av tillitsvalde. Vi arrangerer difor organisasjonskurs i staden for regionmøte i år. Det er viktig at så mange som mogeleg frå lokallagsstyret kjem.

Illustrasjonsfoto

God jul!

Vi ønskjer alle ein god jul og eit godt nytt år.

Dette skjer i Hordaland Bondelag

Onsdag
06
Juni

Årsmøte i Norges Bondelag

Lillehammer

Våre samarbeidspartnere