Kurs i kommunikasjon, presentasjonsteknikk og mediehåndtering

Av Wenche Pollestad,
  • Tips en venn om denne siden

Infoutvalget i Rogaland Bondelag mener det er viktig at næringen står samlet med et lett og forståelig budskap utad. Dette kan gjøres ved å ha felles, enkel og tydelig budskap som synliggjøres i media. Formålet med kurset er å gjøre oss bedre til å formidle vårt budskap på en klar og god måte.

Infoutvalget i Rogaland Bondelag inviterte tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner til kurs i kommunikasjon, presentasjonsteknikk og mediehåndtering 11. feb, ved Tysværtunet kulturhus. Det var 14 deltakere.

Kjell Andreas Heskestad, leder i infoutvalget startet møte med å ønske velkommen. Han informerte videre om infoutvalget og hvilke oppgaver de jobber med. De arrangerer blant annet kurs, de har en fotokonkurranse gående nå, den er i hovedsak retta mot lokallagene. Tema for konkurransen er ”vi lager maten din”. Han nevnte også videoen som ble laga ”kæ seie Bonden” og hvilken suksess det ble. Erfaringer med filmen viser at en kan nå langt, selv med enkle midler. Han tror at filmen har fått mye oppmerksomhet fordi den bygger på ironi, humor og alvor, og at dette selger.

Brita Skallerud fra Norges Bondelag var for å snakke om utfordrende tema i landbruket. Hvordan gjøre disse mer forståelige for folk flest? Hun gav råd og tips i møte med media ut fra sine egne erfaringer. Eirik Nedrelid fra Norsk Landbrukssamvirke kom med råd og tips om å nå igjennom i et travelt mediebilde. Hvordan vi kan bruke twitter, facebook, blogg osv.  Det var et nyttig kurs som vi håper at mange kan få brukt for i arbeide som tillitsvalgte fremover.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere