Kurs i kommunikasjon og mediehåndtering. 27. februar 2013 på Måltidets Hus

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Det er viktig for næringa å stå samlet med et felles og lett forståelig budskap utad. Det er avgjørende for næringens fremtid at politikere, beslutningstakere og forbrukere ser viktigheten av primærnæringa. Dette gjøres ved å ha felles, enkle og tydelige budskap som synliggjøres i media. Infoutvalget i Rogaland Bondelag inviterer med dette til kurs i kommunikasjon, presentasjonsteknikk og mediehåndtering for tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner.

Formålet med kurset er bl.a. å gjøre oss bedre til formidle vårt budskap på en klar og god måte. Dette kurset gir en praktisk innføring i hvordan vi blir trygge på det å snakke gjennom media og å stå framfor en forsamling.

 

 

Program:

10.00-10.15:               Velkommen

10.15-11.00:                Kommunikasjonsstrategi

                                       v/Brita Skallerud fra Norges Bondelag

11.00- 12.00:              Bruk av sosiale medier v/Ragna Krogstad fra Norges Bondelag

12.00-13.00:               Lunsj

13.00- 15.00:               ”Sterk, klar og rett på sak”. Hvordan formidle tydelig slik at folk

                                        orker å lytte til deg!

                                        v/ Tor Øyvind Skeiseid og Leif Arild Steen, Ryfylke Livsgnist

15.00:                         Vel hjem!

 

Kursavgift: 500 kr (medlemmer av bondelaget får 300 kr refundert i aktive lokallagsmidler)

For påmelding: e- post: marianne.osmundsen@bondelaget.no / TLF: 51 88 72 73/ 959 22 819.

Påmeldingsfrist 14. februar.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere