Kurs i kommuneplan, planprosessar i kommune og fylke, tysdag 27. mars på Hotel Alstor, Stavanger, kl. 10.00 – 14.00

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

I løpet av kvar valperiode skal kommunane revidera sine kommuneplanar. Fleire lokallag har etterlyst kurs i arbeidet med kommuneplan og andre planar som kjem på høyring. Rogaland Bondelag har engasjert tidligare fylkesordførar m.m. Odd Arild Kvaløy som ressursperson til hjelp for fylkeslaget og lokallaga i plansaker med fokus på jordvern. For at vi skal ha oppdatert kunnskap om planarbeid i kommunar og fylke arrangerer vi kurs innan dette tema. Målgruppa er styre i lokallaga, lokale jordvernutval og andre interesserte.

Program:

·         Regionalt planansvar:

Fylkeskommunane si rolle, ansvar og myndighet v/Christine Haver, seksjonssjef for regionalplan, Rogaland fylkeskommune

·         Kommuneplanen:

Kommunane sitt ansvar og myndighet v/kommunalsjef Øyvind Valen, Vindafjord kommune

·         Transport og arealforvaltning v/Gunnar Eiterjord, seksjonssjef for samferdsel, 

 Rogaland fylkeskommune.

·         Statens rolle, ansvar og myndighet  v/Hadle Nevøy,landbruksdirektør, Fylkesmannen i Rogaland.

Det vert anledning til spørsmål etter kvart innlegg.

·         Lunsj

·         Rogaland Bondelag / lokallaga sitt arbeid med kommunale og fylkeskommunaleplanar knytt til arealdisponering og vern av matjord.

 

Kurset er gratis. 

Vel møtt!

Påmelding til kontoret seinast laurdag 17. mars.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Våre samarbeidspartnere