Kulturprisen til Skule- og landbruk i Gjesdal.

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Gjesdal bygdekvinnelag og Gjesdal bondelag har formidla gardstradisjonar til skuleelevane i kommunen i 27 år. Politikarane i kommunen vedtok, at dette kvalifiserte til årets Kulturpris. På bilete: Frå venstre Per Nedrebø, Heidi Bollestad, Anne Margrethe Gjesdal og ordførar Olaug Bollestad.

Skule- og landbrukutvalet er samansatt av 5 representantar, der 2 er frå Bygdekvinnelaget, 2 er frå Bondelaget og 1 er lærar frå skule. Utvalet har ansvar for opplegget, og har kontakt med alle skulane i Gjesdal. Det er ulike  tilbod til 7 av 10 klassetrinn. All aktiviteten er  i skuletida. Dette krev mykje dugnad, og ein reknar med ca 80 dagsverk i året. Mange av dugnadsfolka er gjengangar og stillar ofte opp på fleire av arrangementa. Tilbakemeldingane frå skulen er svært  positive.

2. klasse får låne rugekasse og 12 befrukta egg, som klekkes ut i klasserommet.

3. klasse får reise på gardsbesøk om våren, med lemming eller andre aktivitetar.

4. klasse får oppleve ”Jul i gamle dagar”, på Limagarden der dei får lage bla. sopelime og lys.

5. klasse får ”Frå Ull til Tråd”. Dei følgjar ulla frå sauen er på fjellbeite, til ferdige produkta.

7. klasse får sykle ”Limavatnet rundt”, med fleire stopp der dei lærar om gamle tradisjonar.

9. klasse får være med til Sirdal på ”saueskiljing” .

10. klasse spelar Landbruksspelet i klassen, der dei driftar ein gard på papiret eit år.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere