Kulturminnemøte om pelsdyr

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Jon Georg Dale måtte svara på spørsmål frå frustrerte pelsdyrprodusentar.
Jon Georg Dale måtte svara på spørsmål frå frustrerte pelsdyrprodusentar.

Landbruket i konflikt med naturmangfald og kulturminne var tema, men stormøtet på Varhaug handla stort sett om pelsdyr.

 Allereie før møtet vart landbruksminister Jon Georg Dale møtt av frustrerte pelsdyrbønder. Pelsdyrprodusentane var kampklare og forlanga svar. Det kunne ikkje ministeren gi, men lova å arbeida for å kunna koma med svar på spørsmål om kompensasjon ved utgangen av 2018.

Dale meiner slaget om norsk pelsdyrnæring er tapt. Noko han var klar på både før og under møtet.

Møtet vart opna av Jonas Skrettingland, ordførar i Hå, før Knut Henrik Dagestad i Statens naturoppsyn tok over talarstolen. Han snakka blant anna om artsmangfald og truga artar.

Stafettpinnen gjekk vidare til Kate Jellestad Syvertsen i Rogaland fylkeskommune, der temaet var kulturarv og kulturminne.

Så kom mannen mange hadde kome for å høyra, landbruksminister Jon Georg Dale, før leiar i Norges bondelag, Lars Petter Bartnes fekk avslutta den fyrste delen av møtet.

Etter dette var det stort sett eitt tema: Pelsdyr og regjeringa sitt ønske om å avvikla denne.

Sjå innslag frå NRK Rogaland her.  

Les meir i Stavanger Aftenblad her og her.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Våre samarbeidspartnere