Krf vil la staten betale utgraving

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Olaug Bollestad, 1. nestleder i Krf og stortingsrepresentant for Rogaland
Olaug Bollestad, 1. nestleder i Krf og stortingsrepresentant for Rogaland.

Kristelig Folkeparti har fremmet forslag i Stortinget om å endre regelverket slik at staten må ta regningen ved utgraving av fortidsminner på gårdsbruk. – Forslaget er svært fornuftig, sier Marit Epletveit, leder i Rogaland Bondelag.

I dag må bønder som finner fortidsminner på gårdseiendommen sin ved utbygging betale regningen for utgravingen selv. I vår har det vært flere eksempler fra Rogaland hvor bønder har blitt belastet med en ekstraregning på 6-700.000 kr, og for noen har det veltet økonomien for investeringen i gårdsbruket.
 

foreslår Kristelig Folkeparti en endring i regelverket som skal sørge for at sørge for at utvidelser og nybygg av driftsbygninger på alminnelige gårdsbruk faller inn under Kulturminnelovens bestemmelser for «mindre, private tiltak», og at utgraving av kulturminner dermed dekkes av staten. 
 

- Det har vært en fortvilende situasjon for de bøndene som har fått investeringsstøtte fra Innovasjon Norge til å bygge fjøs, og deretter mottar en regning fra Riksantikvaren som velter økonomien i hele prosjektet. Nå håper jeg de andre partiene følger på sånn at Krf sitt forslag får gjennomslag i Stortinget, sier Marit Epletveit, leder i Rogaland Bondelag.
 

Bondelagslederen peker også på at mange gårdsbruk ligger på grunn bosetting langt tilbake og gårdbrukere derfor har særlig stor risiko for å finne fortidsminner. Forslaget skal behandles i familie- og kulturkomiteen på Stortinget om kort tid og deretter opp til vedtak i Stortinget over påske. 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere