KLOKE HENDER TAR GREP- Invitasjon til konferanse om praktiske arbeidsplasser og landbruk

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Konferansen "kloke hender tar grep" arrangeres på Finnøy fredag 22. august i forbindelse med Tomatfestivalen 2014. Flere viktige tema settes på dagsorden.

Kommentator i Stavanger Aftenblad Tom Hetland skal blant annet  lede en politisk debatt denne dagen rundt viktige  tema:
« Har samfunnet nok respekt for den viten som ligg gøymt i dei kloke henders praktiske arbeid og kvifor skal eit godt samfunn utvikle alle talent i befolkninga og ikkje berre dei teoretiske»?
 
«Vil ein sentralisering av landbruket med fokus på færre og større einingar vera ein trussel mot hendenes viten som gjennom generasjonar er opparbeida i bygder og distrikt»?


Nærmere informasjon om konferansen og påmelding finner dere på: www.tomatfestivalen.no

Bildet er hentet fra tomatfestivalen sine hjemmesider

 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere