Kick of- møte 22. mai

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Rogaland Bondelag, LO Rogaland, AP, SV og SP i Rogaland arrangerte Rød / Grønt seminar for tillitsvalde i våre organisasjonar. Vi i bondelaget fekk presentert rapportar på verdiskapinga i primærleddet og ringverknadar i sysselsetting på bakgrunn av landbruket i fylket.

Rogalandslandbruket er stort sett volumproduksjon, få foredlingsverksemder på gardane. Vi har store anlegg for vidareforedling som er heilt avhengige av råvarer frå vårt fylke.
Det er viktig å få fram kor viktig landbruksnæringa er, økonomisk for kommunar og mange sysselsette i foredlingsindustrien på grunn av den høge produksjonen av råvarer som vi har i fylket.
Andre innleiarar på møtet var statsråd Jonar Gahr Støre, LO sjef  Gerd Kristiansen. Førstekandidatane på dei tre partia deltok også,  Eirin Sundt frå ap, Hallgeir Langeland frå sv og Geir vårt Pollestad frå sp.
 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Våre samarbeidspartnere