Jordvernaksjon på Frøyland

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Time kommune ønsker å bygge ned omlag 350 dekar med god jordbruksjord på Frøyland. Fylkesmannen vil ikke godta dette og saken er nå anket inn til kommunaldepartementet. På onsdag 1. oktober kommer kommunal, miljø og landbruksdepartementet på befaring. Vi skal markere vår motstand mot nedbyggingen av matjorden på Frøyland.

Jordet kan gi mat til 100 personer i året. Vi samler 100 stykker til aksjon på jordet, for å vise hvor mange det faktisk er som kan få mat her. Det blir holdt appeller i løpet av aksjonen. 

Markeringen blir fra omlag kl. 12.30 - 14.00. Klokken 13.00 kommer representantene fra departementene på befaring.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere