Jordvern i ord og handling

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Over 70 deltakere møtte opp på Sola Kulturhus 9. oktober for å delta på konferansen ”Jordvern i ord og handling”.

Konferansen var Rogaland Bondelags bidrag til å sette jordvern på dagsorden. I en verden med økende befolkning og minkende evne til matproduksjon, er jordvern er ikke bare en bondesak. Deltakerne på konferansen hadde varierte bakgrunner, og demonstrerte tydelig at temaet engasjerer utover jordbruket.

Det ble holdt gode innlegg av fagpersoner og politikere: Ola Hedstein, direktør i Norsk landbrukssamvirke, Geir Pollestad, Stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder i Næringskomiteen, Pål Morten Borgli, fungerende ordfører i Sandnes, Elin Schanche, gruppeleder Rogaland Høyre, Per Thorbjørnsen, Arne Bergsvåg, gruppeleder Rogaland Senterparti, Dag Jørund Lønning, professor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, Per Kåre Foss

Alle politikerne snakket varmt om jordvern og norsk matproduksjon, men var uenige om hvordan vi skal håndtere arealkonfliktene i fremtiden. Sentrale tema var faste grenser i arealplanlegging, kommunesammenslåing, jorddeponi og nasjonale regler for jordvern.

 

Politikerne har nå fått uttale seg om jordvern. Nå gjenstår handling.

 

Les mer i Bondevennen, Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis og Nationen.   

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere