Jordvern i ord og handling

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Over 70 deltakere møtte opp på Sola Kulturhus 9. oktober for å delta på konferansen ”Jordvern i ord og handling”.

Konferansen var Rogaland Bondelags bidrag til å sette jordvern på dagsorden. I en verden med økende befolkning og minkende evne til matproduksjon, er jordvern er ikke bare en bondesak. Deltakerne på konferansen hadde varierte bakgrunner, og demonstrerte tydelig at temaet engasjerer utover jordbruket.

Det ble holdt gode innlegg av fagpersoner og politikere: Ola Hedstein, direktør i Norsk landbrukssamvirke, Geir Pollestad, Stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder i Næringskomiteen, Pål Morten Borgli, fungerende ordfører i Sandnes, Elin Schanche, gruppeleder Rogaland Høyre, Per Thorbjørnsen, Arne Bergsvåg, gruppeleder Rogaland Senterparti, Dag Jørund Lønning, professor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, Per Kåre Foss

Alle politikerne snakket varmt om jordvern og norsk matproduksjon, men var uenige om hvordan vi skal håndtere arealkonfliktene i fremtiden. Sentrale tema var faste grenser i arealplanlegging, kommunesammenslåing, jorddeponi og nasjonale regler for jordvern.

 

Politikerne har nå fått uttale seg om jordvern. Nå gjenstår handling.

 

Les mer i Bondevennen, Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis og Nationen.   

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere