Jordtjuven og forbrukarstyrt handlekorg – dette meiner årsmøtet til Rogaland bondelag

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Frå årsmøtet i Rogaland bondelag, 10. og 11. mars 2017.
Frå årsmøtet i Rogaland bondelag, 10. og 11. mars 2017. Det var eit godt årsmøte med mange gode innspel.

Kvart år kjem årsmøtet i Rogaland bondelag med nokre uttaler - resolusjonar. I år var det makta hjå forbrukaren, arkeologar og jordvern som vart trekt fram.

Her er resolusjonane i sin heilskap:

Handlekorga til forbrukaren styrer butikkhylla

Det er ikkje bonden som bestemmer kva du har på spisebordet eller i butikkhylla– men du som kunde. Forbrukaren sit på nøkkelen til kjedemakta. Kjedemakta lyttar til forbrukarens ønske, men til slutt er det innhaldet i handlekorga som avgjer kva som fyller butikkhylla. Ønsker forbrukaren at butikkane sel norske produkt, lokale produkt, eller produkt som høne og lam heile året, er det heilt avgjerande at forbrukaren etterspør og kjøper produktet. Viss forbrukaren skapar ein marknad, skal vi som bønder produsere produkta.

Jordtyv med teskei – er han bondens venn eller fiende?

Arkeologer har veto. De styrer alt fra pålegg til gjennomføring og kan av den grunn påføre kostbare undersøkelser eller forby utvikling, som dyrking, planering og lignende. Det har bodd mennesker i Rogaland i årtusener, våre forfedre har trødd på all jorda vår tidligere. Vil bonden dyrke opp ny mark, eller gjøre noe med jorda, kan arkeologene da kreve undersøkelser. Problemet med undersøkelsene er at arkeologene ikke tar kostnaden – den får bonden. Disse regningene blir stadig høyere, og skaper en barriere for utvikling av gården og forvaltningen av jorda. Rogaland Bondelag mener at det offentlige må ta ansvaret for denne merkostnaden.

Laga vegen medan ein går - ei vandring som må gjerast med auga vid opne.

Rogaland bondelag krev, på vegne av forbrukarane, at jord vert behandla med den verdien ho har – som gull. I alle prosjekt knytt til veg og bane skal matjorda behandlast med respekt. Alle samferdselsprosjekt må ta omsyn til matjorda, og ha gode planar for korleis ein vil ivareta ho. Tre prosent av jorda i Noreg kan dyrkast. Ansvaret for dette må òg Rogaland ta, og det må skje nå. Myndigheiter og utbyggjarar for E39, FV44, E134 og Jærbanen har det store ansvaret.

 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Våre samarbeidspartnere