Invitasjon til konferansen Jordvern i Ord og Handling: Hvordan håndtere arealbehovet på kort- og mellomlang sikt?

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Rogaland Bondelag har gleden av å invitere til jordvernkonferansen Jordvern i Ord og Handling. Konferansen tar for seg det viktige jordvernet på Nord-Jæren på kort og mellomlang sikt. Hvordan skal vi håndtere de pågående utfordringene for den fremtidige bruken av verdifull matjord? Vi har invitert politikere og fagpersoner til debatt.

Arrangementet holdes Torsdag 9. Oktober på Sola Kulturhus, Liten Sal Kl. 10-15.00

Påmelding:

Konferansen er gratis og det er servering. Påmeldingsfrist er onsdag 8. oktober,  slik at vi skal kunne beregne hvor mye mat vi vil trenge. Vennligst meld deg på over e-post til are.h.braaten@bondelaget.no, eller telefon 98664231.

Program

10:00  Ola Andreas Byrkjedal, leder i Rogaland Bondelag åpner konferansen

10:10 Ola Hedstein, direktør i Norsk landbrukssamvirke ”Jordbruket rolle i verdiskaping i Rogaland”

10.40 Geir Pollestad, Stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder i Næringskomiteen ”Nasjonale verdier- Jordvern frå nasjonalt til lokalt nivå”

11.00 Stanley Wirak, Ordfører i Sandnes (Ap) ”Sandnes – en by i vekst midt i matfatet”

11.30 Lunsj

12.15 Elin Schanche, gruppeleder Rogaland Høyre ”Arealplanlegging i et presset område – et regionalt perspektiv på Nord-Jæren”

13.05 Per Thorbjørnsen, gruppeleder Stavanger Venstre ”Hvordan håndtere arealbehovet i i en voksende by”

13.25: Pause

13.35: Arne Bergsvåg, gruppeleder Rogaland Senterparti ”Kan nord-fylket bli en avlastning for Nord-Jæren når Rogfast kommer?”

13:55: Dag Jørund Lønning, professor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling  ”Dialog i arealkonflikter – Jærsmiås arbeid”

14.15: Per Kåre Foss, leder Rogaland Kristelig Folkeparti ”Matjord - Nasjonale verdier og lokalt selvstyre”

14:35 Paneldebatt, spørsmål frå salen.

Ca 15.00 arrangement slutt.

Møteleder er Odd Arild Kvaløy

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere