INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTE FOR ARBEIDSGJEVARAR MED UTANLANDSKE ARBEIDSTAKARAR – SESONGARBEIDARAR osv

Av målfrid husebø,
  • Tips en venn om denne siden

Har du utanlandske arbeidstakarar tilsett i verksemda di? Skatt vest inviterer deg til informasjonsmøte. På dette møtet vil det bli gitt informasjon om blant anna fylgjande:

• Korleis registrere utanlandske arbeidstakarar i Noreg
• Kva dokumentasjon må leggjast fram ved ID-kontroll
• Kva er skilnaden mellom D.nr. og P.nr.
• Kva er det som skal rapporterast inn som løn
• Kva for skilnad er det mellom arbeidstakarar innanfor eller utanfor EØS-området
• Kva for ein tariff er det som gjeld

Informasjonsmøte blir arrangert på fylgjande stader:

Egersund – på Grand hotell – Onsdag 13. juni kl. 17:00 – 19:30

Stavanger – på skattekontoret i Lagårdsveien 46 – Tirsdag 12. juni kl. 17:00 – 19:30

Haugesund – på skattekontoret i Karmsundsgaten 192 – Torsdag 14. juni kl. 17:00 – 19:30

Odda – på Hardanger hotell – Onsdag 13. juni kl. 17:00 – 19:30

Bergen – på skattekontoret i Nonnesetergaten 4 – Torsdag 14. juni kl. 17:00 – 19:30

Førde – på Rica Sunnfjord hotell – Tirsdag 12. juni kl. 17:00 – 19:30

Sogndal – på Quality Sogndal hotell – Mandag 11. juni kl. 17:00 – 19:30

Nordfjordeid – på Bryggen hotell – Tirsdag 12. juni kl. 17:00 – 19:30


Påmelding innan 8. juni – sjå http://www.skatteetaten.no/informasjonsmote-pamelding

Med venleg helsing
Marta Johanne Gjengedal
Avdelingsdirektør
Rettleiing – Førebygging

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere