Investeringsvilje blant jærbøndene

Av Wenche Pollestad,
  • Tips en venn om denne siden

Stadig flere bønder på Jæren går over til løsdriftfjøs. Dette fører til mer nybygging enn på lenge.

Optimisme

Ole Andreas Byrkjedal, leder i fylkesstyret i Rogaland Bondelag, opplever at jærbøndene er optimistiske.

– Investeringsviljen er stor. Mange er i gang med bygging eller planlegger å bygge nye fjøs, og det er mange som velger å satse selv om kravet er en utfordring for landbruksnæringen. Vi har et godt fagmiljø i regionen, og bøndene leverer matvarer som folk alltid har behov for, sier han.

– Løsdriftmodellen er bra både for dyra og bøndene, men jeg mener det er feil å datofeste kravet når det er snakk om såpass store investeringer. Men alle som bygger fjøs fremover bygger løsdrift, sier Byrkjedal videre.

 

 

Les mer på jbl.no

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere