Innovasjon Norge Rogaland har brukt opp potten av bedriftsretta landbruksmidler til Jæren.

Av Wenche Pollestad,
  • Tips en venn om denne siden

Fordelinga av bedriftsretta midlar frå Innovasjon Noreg Rogaland til investeringar på Jæren er nå brukt opp og det er stopp i mottak av søknader om investeringsstøtte og rentestøtte.

Innovasjon N  har ei rame på  kr 38,9 mill. i vårt fylke som ut frå søknader kan gå til investeringsformål i landbruket. Av dette beløpet  er det sett ei rame på 30% til Jæren og 70% til resten av fylket. Nå er det  løyvd kr 7.55 mill til investeringsformål og det er søknader inne på om lag  kr 6.5 mill som er relatert til Jæren,  30% av midlane som skal til Jæren er med dette brukt opp.

Søknader frå Jæren om  investeringsstøtte/ rentestøtte vil bli sendt i retur til søkar.                           NB: Dette gjeld ikkje for tilskot til nye gjødsellager i dei prioriterte vassdraga på Jæren.  

Investeringslysten i resten av fylket er som tidligare.  I oktober vil ein ta ei ny vurdering på utviklinga i resten av fylket, og er det teikn som syne at det kan bli ledige midlar kan ein omfordele midlar.  

Seinhausten vil Landbruksdirektoratet ta ei vurdering om det er ledige midlar i fylka. Landbruksdirektoratet kan omfordele ledige midlar til fylke som har mangel på midlar. Tidligare har vårt fylke fått midlar til rentestøtte  frå fylke som fekk ledige midlar.

Landbruksdepartementet er orientert om situasjonen i Rogaland.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere