I Vikesåbakkane,E-39, Bjerkreim.

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Etter to år med postkortaksjon frå Bjerkreim til Brekk og Jens - og så har dei fortsatt ikkje forstått kva det går i!! Kjempefrustrasjon her i Bjerkreim. Me føler at yrket vårt, rekrutteringa vår, pågangsmotet og gleden ved å halda landet i hevd og folket med mat er i ferd med å bli kvalt. Difor denne symbolbruken. Bilistane på E-39; hyttefolk, dagsturistar, Bjerkreimsbuar og yrkessjåførar ser denne protesten både i sørgåande og nordgåande kjørefelt. Me treng inntekt!!!! Mvh Bjerkreim Bondelag,

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere