Hvordan møte media?

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Rogaland Bondelag arrangerer kurs i kommunikasjon, presentasjonsteknikk og mediehåndtering mandag 29. Februar 2016, Øksnevad vgs. Auditoriet. Kurset avholdes kveldstid fra 19.00-22.00.

Det er avgjørende for næringens fremtid at politikere, beslutningstakere og forbrukere ser viktigheten av primærnæringa. Det å ha et felles, enkle og tydelige budskap som synliggjøres i media når mange. Formålet med kurset er bla. å gjøre oss bedre til å formidle vårt budskap på en klar og god måte, hvordan vi kan bruke media og hvordan man får media interessert i vårt budskap. Infoutvalget i Rogaland Bondelag inviterer med dette til kurs i kommunikasjon, presentasjonsteknikk og mediahåndtering for tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner

Program:
19.00  Mat
 
19.30  Velkommen v/ Kjell Andreas Heskestad, Rogaland Bondelag

19.35  Presentasjonsteknikk v/Astri Liland, Norsk Landbrukssamvirke

20.45  Hvordan formidle ditt budskap i media v/ Siri Wiche Pedersen, UiS

21.30  Gruppearbeid og kommunikasjon i praksis 

22.00  Vel hjem! 

 

Kursavgift: 500 kr (medlemmer av bondelaget får 300 kr refundert i aktive lokallagsmidler

 

Påmelding innen 22. februar til:

marianne.osmundsen@bondelaget.no/

TLF: 959 22 819

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere