Hvordan få frem et budskap i media?

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Kurs i kommunikasjon, presentasjonsteknikk og mediehåntering 11. Februar 2015, Tysværtunet kulturhus

Det er avgjørende for næringens fremtid at politikere, beslutningstakere og forbrukere ser viktigheten av primærnæringa. Det å ha et felles, enkle og tydelige budskap som synliggjøres i media når mange. Formålet med kurset er bla. å gjøre oss bedre til å formidle vårt budskap på en klar og god måte, hvordan vi kan bruke media og hvordan man får media interessert i vårt budskap.

Infoutvalget i Rogaland Bondelag inviterer med dette til kurs i kommunikasjon, presentasjonsteknikk og mediahåndtering for tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner

Program:

10.00  Velkommen v/ Kjell Andreas Heskestad, Rogaland Bondelag

10.15  Utfordrende tema i landbruket. Hvordan gjøre disse mer   forståelige for folk flest? v/Brita Skallerud, Norges Bondelag

11.30  Lunsj

12.30  Råd og tips om å nå igjennom i et travelt mediebilde V/Eirik Nedrelid, Norsk   Landbrukssamvirke

14.30  Vel hjem! 

 

Kursavgit: 500 kr (medlemmer av bondelaget får 300 kr refundert i aktive lokallagsmidler)

 

Påmelding innen 2. februar til:

rogaland@bondelaget.no/

TLF: 51887270

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere