Hundrevis la sundagsturen til gards

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Kjekt å hoppa i høyet på Øksnevad vgs.
Kjekt å hoppa i høyet på Øksnevad vgs.

Mange gjesta dei opne gardane på Øksnevad vgs og på Tjentland i Årdal sundag 3. september.

Vêret viste seg frå si betre side og gjestene kom i hopetal til dei to siste arrangementa under paraplyen Åpen gard i Rogaland i haust.

Traktor og dyr

På Øksnevad vidaregåande skule kunne gardsgjestene få sitja på med gråtass, prøva seg på blant anna hesteriding, handmjølking, natursti og spikring. I tillegg var Vitengarden Jærmuseet med med info om sitt biogassprosjekt. Med seg hadde dei også ein quiz som bestod av fem ulike sortar dyreavføring. Kven hadde bæsja kva? Her var det bare å leggja frå seg den fine nasen og granska dei ulike klumpane.

Elevar ved hestelinja på skulen inviterte til riding inni hallen og kjøring utanfor. Aktivitetane var svært populære. Også dyra trekte mange store og små. Alle som ville fekk halda ein kylling, kosa på kalvane, sauene og geitene. Og når ungane trengde å få ut litt ekstra energi, var det bare å hoppa i høyet.

Arrangementet var i regi av bondelaga i Klepp.

Omvisning i fjos på Tjentland

Også Hjelmeland bondelag arrangerte Åpen gård denne sundagen, på Tjentland i Årdal. Aktivitetane var mange. Her var riding, handmjølkekonkurranse, natursti og kuskitbingo. Gjestene kunne også få med gjetarhundoppvisning, omvisning i kufjos med mjølkerobot.

God mat og godt drøs er også sjølvsagt på Åpen gard.

Takk til alle som tok turen.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere