Høringer mot konsesjonsloven

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Fylkesmannen i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa sier nei til fjerning av konsesjonsloven og boplikten. Hun står sammen med 15 av 17 Rogalands-kommuner som svarte at de var imot å fjerne konsesjonsloven. To kommuner ønsker å oppheve loven, og Kvitsøy kommune mener den bør bli valgfri for kommunen. To kommuner ettersender høringssvar etter fristen.

Fylkesmannen i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa sier nei til fjerning av konsesjonsloven og boplikten. Hun er da enig med 14 av 17 Rogalands-kommuner som sendte svar innen høringsfristen. To kommuner ønsker å oppheve loven, og Kvitsøy kommune mener den bør bli valgfri for kommunen. To kommuner ettersender høringssvar etter fristen.

- Landbruksareal er en begrenset ressurs i Norge. Det forutsetter en samfunnsmessig rett forvaltning, og konsesjonsloven sikrer hvordan en gård kan brukes. Boplikten sikrer sterk tilknyting til eieren, med det ansvaret som ligger i det å bo på en gård, sier Meltveit Kleppa til Aftenbladet. 

Fylkesmannen mener framlegget til regjeringen verken vil bidra til økt rekruttering til landbruket eller til øke matproduksjon.

Hun mener også at høringsforslaget ikke i tilstrekkelig grad har utredet og opplyst hvilke konsekvenser forslaget kan få.

- Vi kjenner oss trygge på at konsesjonsloven har medvirket til at det er flere gårdsbruk som er i aktiv drift enn det ville vært uten, sier Meltveit Kleppa til Aftenbladet.

Kommunene for fjerning av loven:                                                                               

Sandnes og Klepp.

Formannskapet i Sola vedtok å støtte fjerning av loven, men det har blitt anket til kommunestyremøte 5. februar. Disse kommunene ligger på Norges top-20 liste for nedbygging av matjord, med Sola på 1. plass, Sandnes på 4. og Klepp på 12.

Kommunene mot fjerning av loven:                                                                                 

Time, Gjesdal, Bjerkreim, Hå, Randaberg, Rennesøy, Finnøy, Sokndal, Forsand, Strand, Suldal, Sauda, Hjelmeland, Vindafjord.

Andre:                                                                                                                                  

Kvitsøy kommune ønsker at loven skal stå som valgfri for enkeltkommunene.

Formannskapet i Sola kommune støttet fjerning av loven, men vedtaket ble anket til kommunestyremøte 5. februar. Tysvær kommune behandler saken i formannskapet den 20. januar og ettersender høringssvaret.

Støtten til konsesjonsloven er ikke uten forbehold. Flere av kommunene uttalte at det mangler gode nok utredninger om konsekvensene av å fjerne loven, og andre kommuner hadde forslag til justeringer i lova.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Våre samarbeidspartnere