Handlingsrommet i importvernet må utnyttes.

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

LO Rogaland, NHO Rogaland og Rogaland Bondelag forvente i ein felles uttale at Stortinget ved Statsbudsjettet for 2013 legger om tollvernet til å bruke enten prosenttoll eller kronetoll for å sikre eit velfungerande importvern.

Dei aller fleste industriland og ei rekke av utviklingsland har eit importvern for å utgjevne forskjellane i kostnader i produksjonen av mat. Vi har kort vekstsesong, lange avstandar og eit generelt høgt løns- og kostnadsnivå. Det vert store utfordringar med kostnadane for norske landbruksvarer i forhold til mange andre land.  Dagens ramevikåra for å nytte norskproduserte råvarer i  norsk matindustri må ikkje svekkast.

Stortinget kan ut frå gjeldane WTO avtale frå 1995 nytte den tollsatsen som gjer best importvern  for norske  produkt.  I Norge importerer vi meir enn 50% av vår mat. Importvernet er med å sikre norsk produksjon av matvarer som vi kan produsera sjølve, som til dømes mjølk, kjøt, egg, korn, potet, og grønt . Det er avtalar med fleire land + EU på større og mindre importkvotar av foredla matvarer som kjem inn til landet vårt, til dømes ost som vi har ei importkvote med EU på 7200 tonn. (10% av vårt årlige forbruk)

 

Sjå uttale frå LO Rogaland, NHO Rogaland og Rogaland Bondelag

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere