Godt år for mjølkeprodusentane i Agder og Rogland i 2012

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Jærbøndene auka jordbruksinntekta med 14 prosent frå 2011 til 2012, og hadde med kr 321 900 per årsverk, høgast jordbruksinntekt i landet. I resten av Agder og Rogaland auka jordbruksinntekta med 19 prosent, til kr 278 700 per årsverk. Det viser den årlege rekneskapsundersøkinga frå Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

I samband med at NILF sentralt sender ut pressemelding for driftsgranskingar i jord- og skogbruk for heile landet, vil vi supplere med ein del lokale data for fylke og regionar. I linken under finn de utfyllande lokal pressemelding for Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder.

 

Kort: http://www.nilf.no/om_nilf/Nyheter/2013/godt_ar_for_mjolkeprodusentane_i_agder_og_rogland_i_2012

Lang: http://www.nilf.no/om_nilf/Nyheter/2013/driftsresultatet_for_jordbruket_i_rogaland_og_agder_2012

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere