God oppslutning på Lund Bondelags møte om ny E 39

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Lund Bondelag arrangerte 19.01.16 møte om fremtidig E 39, med både god oppslutning og godt engasjement.

(Tekst og foto: Rådmann Ståle Kongsvik)

Møtet ble arrangert på Heskestad Samfunnshus. Leder i Lund Bondelag Per Kåre Kjørmo ønsket velkommen og åpnet møtet. Kjell Andres Heskestad var ordstyrer. Ordfører Olav Hafstad orienterte om videre planlagt fremdrift for prosjektet. Ordføreren opplyste at alle, både privatpersoner og organisasjoner, kan komme med innspill til Statens vegevesen om trasevalg. Den nye E 39 gjennomføres etter såkalt statlig plan, det vil si at kommunen ikke er reguleringsmyndighet, men høringsinstans.  Våren 2016 vil vegvesenet presentere mellom 5 og 10 ulike korridorvalg, som viser mulige alterantiver for hvor den nye veien skal gå.

Det var god oppslutning på møtet, med rundt 40 fremmøtte. Det manglet ikke på engasjement blant møtedeltakerne. Industriens behov for nærhet til ny E 39 ble av enklete trukket frem, men langt det fleste deltakerne understreket at vern av dyrket mark og beiteoråder er det viktigste å ta hensyn til ved valg av ny trase. 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere