Fylkesleiar Ola Andreas Byrkjedal og org. sjef Olav Sande er på representskapsmøte i Norges Bondelag.

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

I morgon onsdag den 10. og torsdag den 11. juni er det årsmøte i Norges Bondelag. Tema for rep. skapsmøte er evaluering av jordbruksoppgjeret, forhandlingane og resultat.

I Ola Andreas Byrkjedal sitt innlegg på møtet kom han blant anna inn på:

Forhandlingsutvalet gjorde eit godt arbeid.  Han var glad vi fekk til ein avtale, men innhaldet kunne vore betre. Han tenkte då spesielt på bortfallet av frakttilskot til pelsdyrnæringa og etterdønningane av  omlegginga av kvalitetstilskotet på lam.  Det har vore eit voldsomt  trykk frå medlemmar som er usamde i omlegginga av tilskot til lam. Dette er ikkje bra for Norges Bondelag. Vi må sjå på kva som gjekk gale for Norges Bondelag i denne saka. 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere