Full støtte til ny E39- trasé over Høg-Jæren.

Av Wenche Pollestad,
  • Tips en venn om denne siden

Om lag 150 personer deltok på Time Bondelag sitt informasjonsmøte om nytt forslag til E39-trasé som ble arrangert på Undheim samfunnshus torsdag kveld.

Rune Gjedrem fra aksjonsgruppen presenterte forslaget og sa at en fremtidsrettet og effektiv infrastruktur mellom regioner i sterk vekst er viktig hvis Nord-Jæren, Dalane, Flekkefjord og Kristiansand effektivt skal knyttes sammen. Da må en ny E39 legges nærmere der folk bor og arbeider. E39 må legges fra Sandnes via Høg-Jæren, Egersund og til Flekkefjord.

Gevinstene er blant annet at regionene flyter sammen, felles arbeidsmarked, bedre trafikksikkerhet og ikke minst et sterkt redusert press på matjord i Norges mest produktive jordbruksområde – Jæren.

Tilrettelegging av ny infrastruktur er en forutsetning for styrt samfunnsutvikling. Langsiktig jordvern kan bare oppnås ved målrettet bygging av infrastruktur til uproduktive områder.

E39 over Høg-Jæren er viktig i så måte, vil gi mange positive gevinster og vil redusere behovet for å utvide fylkesvei 44 til fire felt.

 

 

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere