Full støtte til ny E39- trasé over Høg-Jæren.

Av Wenche Pollestad,
  • Tips en venn om denne siden

Om lag 150 personer deltok på Time Bondelag sitt informasjonsmøte om nytt forslag til E39-trasé som ble arrangert på Undheim samfunnshus torsdag kveld.

Rune Gjedrem fra aksjonsgruppen presenterte forslaget og sa at en fremtidsrettet og effektiv infrastruktur mellom regioner i sterk vekst er viktig hvis Nord-Jæren, Dalane, Flekkefjord og Kristiansand effektivt skal knyttes sammen. Da må en ny E39 legges nærmere der folk bor og arbeider. E39 må legges fra Sandnes via Høg-Jæren, Egersund og til Flekkefjord.

Gevinstene er blant annet at regionene flyter sammen, felles arbeidsmarked, bedre trafikksikkerhet og ikke minst et sterkt redusert press på matjord i Norges mest produktive jordbruksområde – Jæren.

Tilrettelegging av ny infrastruktur er en forutsetning for styrt samfunnsutvikling. Langsiktig jordvern kan bare oppnås ved målrettet bygging av infrastruktur til uproduktive områder.

E39 over Høg-Jæren er viktig i så måte, vil gi mange positive gevinster og vil redusere behovet for å utvide fylkesvei 44 til fire felt.

 

 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere