Fleire innlegg frå Rogalands-utsendingane

Av Wenche Pollestad,
  • Tips en venn om denne siden

Under årsmøtet var Arnstein Røyneberg , Lisa Breiland og Bente Gro M. Slettebø på talarstolen og snakka om forskning og utvikling, biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel og hvordan bruke heile garden sine ressursar i drifta.

Les innlegga her:

Arnstein Røyneberg tok i sitt innlegg opp kor viktig  det er med forskning og utvikling innan landbruket. Arbeidet som forskningsprosjektet Foods of Norway utfører med nye og betre proteinvekster for bruk blant anna innan  fôrproduksjon er viktig. Vi må redusera talet på skipslaster med soya inn til landet, som vert nytta til fôr, både til grøn og blå næring.

Vi i bondelaget må følgje opp dette prosjektet, slik at vi får eit resultat på denne forskinga som vi i praksis kan nytta innan fôrproduksjon til våre husdyr.  

 

Lisa Breiland  tok opp  i sitt innlegg biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel.

Biogass basert på råstoff frå husdyrgjødsel  kan i Rogaland erstatte store mengder fossil energi og co2 kan nyttes som vekstmedium i drivhus.

Vi treng nå entusiasme og engasjerte bønder som ønskjer å nytte si husdyrgjødsel til biogassproduksjon.  

 

Bente Gro M Slettebø tok opp i sitt innlegg bruken av heile garden sine ressursar i drifta.

Dyrka jord, innmarksbeite og utmarksbeite må nyttas, innmarksbeite gjer store grasavlingar gjødsla med husdyrgjødsel.

For å nytte og vedlikehalda areala trengs det hoder og hender. Mykje manuelt arbeid må utførast, vi kan ikkje mekanisera alt arbeid på beita vi har.

Matproduksjon på gardens eigne ressursar gir god og  klimasmart mat.  Vi treng distriktslandbruket, hender og hoder som kan holde areala i hevd.

 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere