Fellingsløyve på ein jerv i Suldals- og Hjelmelandsheiane

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget i godt samarbeid med Rogaland Sau & Geit, Fylkesmannen, SNO og fellingslag for rovvilt i Rogaland fått til fellingsløyve på ein jerv i Suldals- og Hjelmelandsheiane. Fellingsløyve gjeld frå 2. Januar og to veker fram. Fellingslaget er i full gong med førebuingar og det blir sett ut åte på fem ulike stader i Suldals og Hjelmelandsheiane.

I følgje opplysningar frå SNO har dei sikre spor etter eit spesifikt individ som har opphaldet seg i heiane meir å mindre sidan 2007, og det er nokså sikkert denne har gjort ein del skade på sau og lam i denne perioden.
 

Det er Arve Aarhus som er fellingsleiar for jaktlaget og han tek meir enn gjerne imot opplysningar viss det er nokon som har sett jerven. Han har tlf 48095556.Han har og ei klar oppfordring til dei som driv med ordinær jakt og lisensfelling at dei må halde fram med dette, jaktlaget som er i gong er berre eit supplement!

 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere