-Faglaga må arbeida saman for å hindra dyretragediar

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Marit Epletveit, leiar i Rogaland bondelag, støttar forslaget frå Norsvin om veterinærkrav i svinenæringa.
Marit Epletveit, leiar i Rogaland bondelag, støttar forslaget frå Norsvin om veterinærkrav i svinenæringa.

Rogaland bondelag støttar forslag om veterinærkrav i svinenæringa. – Nå må faglaga arbeida saman for å hindra dyretragediar, seier Marit Epletveit.

Etter oppslag om dyretragedier har Norsvin, ved styreleiar Geir Heggheim, gjennom Nationen tatt til orde for å innføra obligatoriske, årlege veterinærbesøk for alle grisebønder. Dette er i dag pålagt havbruks- og fjørfenæringa. Heggheim meiner det må bli eit lovpålagt krav også for svinebønder og at eitt til tre årlege besøk bør vera minimumskrav.

- Dette kan virka forebyggjande og kan også ha ei oppsida for bonden, seier Heggheim til Nationen.

Les saka i Nationen her.

Norge har allereie strengare forskriftskrav enn dei fleste andre landa i Europa når det gjeld blant anna lausdrift, krav om strø og rotemateriale, men landbruket må alltid ha eit sterkt fokus på dyrevelferd.

Har invitert faglaga til diskusjon

Leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit, støttar fullt ut forslaget frå Norsvin. Rogaland bondelag vil også arbeida for at slike tragediar som nå har blitt avdekka ikkje skal skje igjen.

- Me har allereie invitert aktuelle faglag i fylket for å sjå korleis ein saman kan laga endå betre ordningar for å fanga opp avvik, seier Epletveit.

- Desse sakene er bare triste

Epletveit reagerer på dei tilhøva som Mattilsynet har avdekka.

- Desse sakene er bare triste. Me skal stella godt med dyra våre og følgja regelverket. Det er sterkt beklageleg med brot på dyrevelferdslova, seier bondelagsleiaren, og legg til at det er viktig å ha respekt for arbeidet Mattilsynet gjer.

- Me vil gjera det me kan for at dialogen mellom næringa og Mattilsynet vert best muleg, lovar Epletveit.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere