Et nøkternt krav

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Jordbrukets krav er nøkternt og danner et godt grunnlag for en jordbruksavtale, sier Ola Andreas Byrkjedal, leder i Rogaland Bondelag.

Rogaland Bondelag forventer at grunnlaget i statens tilbud er innenfor føringene som er lagt av Stortinget - at jordbruksoppgjøret skal legge til rette for en økt norsk matproduksjon basert på norske ressurser. 

Det er positivt at kravet krever mer til frakttilskudd av kraftfor, som er et viktig grep i å likestille distriktene med sentrale strøk.

Derimot er 20 millioner kroner en for lav økning i investeringsmidler i landbruket.                           Investeringsbehovet er stort, som for eksempel kravet om å gå over til løsdriftsfjøs innen 2024. 

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Våre samarbeidspartnere