Er du rammet av flom? Her er noen råd.

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Ekstremværet Synne er endelig over, og vannmassene er i ferd med å trekke seg tilbake. Men fortsatt er det flom i flere vassdrag. Her er noen tips til håndtering i etterkant.

Etter flom i Buskerud i september lagde Buskerud Bondelag en informativ nettsak om Naturskade og avlingsskade. Vi anbefaler en titt på denne sida.

Naturskade (som flomskader) dekkes av forskringsselskaper og Naturskadefondet. Avgrensingen mellom de to kan synes noe uklart, men vår anbefaling er å kontakte forsikringsselskapet først.

Råd fra Arnstein Bendiksen, Gjensidige:
- ta bilder av skadene før opprydning og gjerne underveis
- noter timene det blir brukt på opprydning og skadebegrensning
- ta kontakt... med forsikringsselskapet ditt sin skademelding - for Gjensidige er dette til nr 03100
- legg igjen nr ditt til svareren og du vert kontakta for å avtale tid for besøk av takstmann
- kvar og ein har ansvar for å begrensa skadeomfanget så godt ein kan

 

Vi vet at bønder og bygdefolk er flinke til å hjelpe hverandre, som vi har sett tydelig også under Synne. Men ta gjerne en telefon for mye til naboen, enn en for lite.

Kontakt gjerne Rogaland Bondelag på tlf 51 88 72 70 om du skulle ha behov for ytterligere informasjon eller bistand etter flommen. 

Til slutt en liten "prioriteringsregel" når krisa først er i gang: 1. Folk, 2. Dyr, 3. Bygninger, maskiner og andre "ting".

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Våre samarbeidspartnere