- Engasjer dykk i E39 nå

Av Jorunn Erga Steinsland,
  • Tips en venn om denne siden

Bønder og næringsforeininga i Bjerkreim diskuterer løysingar for E 39.
Bønder og næringsforeininga i Bjerkreim diskuterer løysingar for E 39 under infomøtet til Statens vegvesen tysdag 21. mars.

Bondelagsleiar Marit Epletveit er klar i sin tale. Bøndene må kjenna si besøkstid og uttala seg om ny E 39 før det er for seint.

Fristen for å koma med høyringsuttaler til ny E39 er 28. april. I desse dagar reiser Statens vegvesn rundt i fylket og arrangerer infomøter. Epletveit deltok sjølv på eit slikt møte i Bjerkreiml tysdag 21. mars.

- Det var god stemning og forslag til konstruktive løysingar, seier ho og legg til at det vart fokusert på verdsetting av beite og ønsket om å verna mest muleg dyrka mark.

Bondelagsleiaren er klar på at det er nå dei lokale bondelaga må uttala seg.

- Møt på møta og kom med innspel. Det er også viktig med skriftlege innspel, oppfordrar Marit Epletveit.

Statens vegvesen har starta arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning og lagt forslag til planprogram ut på høring. I samband med dette arrangerer vegvesenet åpne informasjonsdager i alle berørte kommunar.
På desse informasjonsmøta vil det bli presentasjonar i to rundar og elles er det muleg å treffa dei som arbeider med prosjektet og diskutera planane.

Planarbeidet er grunnlaget for å velja korridor for firefelts veg med fartsgrense 110 km/t frå Lyngdal kommune i Vest-Agder til Sandnes kommune i Rogaland.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

besøk nordland

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Våre samarbeidspartnere